2023. március 28.

Megalakult a Muravidéki Magyar Értéktár és ennek bizottsága

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (MMÖNK), mint a MÁÉRT-en részt vevő külhoni szervezet, a 2015. december 7-ei rendkívüli ülésén létrehozta a Muravidéki Magyar Értéktárt és a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottságot. A döntés hátterében a 2015. évi LXXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról áll,

mely jogszabályok értelmében a MÁÉRT-en részt vevő külhoni szervezet a saját országuk vonatkozásában külhoni nemzetrész értéktárat és külhoni nemzetrész értéktár bizottságot hozhat létre.

 

Az MMÖNK nem sokára A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény elfogadása után már tudomást szerzett ennek üzenetéről, hiszen képviselőink részt vettek több olyan ülésen, megbeszélésen, szakmai előadáson, ahol bemutatásra került a törvény elfogadásának háttere és célja. Az MMÖNK-án belül, az illetékes mezőgazdasági és gazdasági bizottság, valamint a Tanács is, már a törvény elfogadása előtt, egyik fő céljai közül kitűzte a muravidéki magyarság jellegzetességek szakmai hátterének felkutatását és méltó promoválását. Ugyanakkor az MMÖNK alapszabályzata szerint a legfőbb feladata közé tartózik a muravidéki magyar közösség tárgyi és szellemi öröksége

megőrzésének védelme és fejlesztése. Ez alapján kulturális, kutatási és tájékoztatási tevékenységeket is szervezz, illetve ösztönöz. Minden ilyen tevékenység a muravidéki magyar érték megőrzését illetve ismertetését ösztönzi. Az MMÖNK pedig a törvény elfogadása után ennek értelmében már közvetlen is tevékenykedett a muravidéki magyar értékek fellelhető nemzeti értékek azonosításában. Így az MMÖNK révén a 2013-as év folyamán hat muravidéki magyar nemzeti érték került a Külhoni Magyar Értéktárba. A javasoltak mellett több olyan értéket is fel tudunk mutatni, amelyeket érdemesnek tartunk a megőrzésre, valamint arra, hogy a mindennapi életünk tudatos részévé váljanak, hiszen meggyőződésünk, hogy ezek az értékek a nemzeti hovatartozásunk fontos kifejezői, szimbólumai. Ezek az értékek nemcsak a muravidéki magyarság számára értékesek, hanem értékes színfoltjai az összmagyar kulturális örökségnek. Célunk, hogy ezeket az értékeket a tágabb környezetünkkel is megismertessük. Ennek az érdekében az MMÖNK Tanácsa létrehozta a Muravidéki Magyar Értéktárt és a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottságot, amely megszervezi a Muravidéken fellelhető nemzeti értékek azonosítását, valamint dönt a Muravidéki Magyar Értéktárba bekerülő nemzeti értékekről.

 

Az értéktár és ennek bizottságának létrehozása az MMÖNK által kivitelező Muravidéki Magyar Értékek Nyomában című projekt következő lépésének számítható. A projekt, amely a Földművelődési Minisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült, keretén belül egy fórumot szerveztünk, amelyen külső és hazai szakértők segítségével ismertettünk a törvény rendelkezéseit, külön hangsúlyt adva a külhoni értéktárral. Ugyanakkor bizonyos helyek értékei megtekintésére gyalogtúrákat szerveztünk. Az év végig pedig tervünkben áll egy 6 oldalú útmutató, valamint egy honlap létrehozása .Ezeken is megadnánk az információkat arról, mi lehet muravidéki magyar érték és hogyan kerülhet fel a külhoni illetve a muravidéki magyar értéktárba. Az útmutatót, amelyet kb.1500 példában készítünk, szeretnénk megismertetni minél több személlyel, ezért a jogi személyeken kívül, ezt eljuttatunk minden olyan háztartásnak, amely a szlovéniai magyarság hetilapját rendeli.

 

További médiamegjelenések:

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megalakult-a-muravideki-magyar-ertektar