Lendva város főutcája

Szakterület

épített környezet

Fellelhetőség helye

Lendva

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2021. 03. 02.

Javaslatot készítette

„Muravidéki magyar értékek nyomában”, 2020/2021. tanévi pályázat – Az 1. Sz. Lendvai KÁI 8.b osztályos, háromfős csapata. Csapattagok: Gönc Júlia, Lebar Gor Ališa, Sabo Fiona. Mentortanár: Balaskó Valika.

Javaslatot benyújtotta

1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola

Lendva város főutcája

Szakterület

épített környezet

Fellelhetőség helye

Lendva

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2021. 03. 02.

Javaslatot készítette

„Muravidéki magyar értékek nyomában”, 2020/2021. tanévi pályázat – Az 1. Sz. Lendvai KÁI 8.b osztályos, háromfős csapata. Csapattagok: Gönc Júlia, Lebar Gor Ališa, Sabo Fiona. Mentortanár: Balaskó Valika.

Javaslatot benyújtotta

1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola

Lendva várost egykor vízjárta, helyenként mocsaras terület vette körül, ezért a település magja és főutcája a Lendva-hegy oldalában húzódva alakult ki. A főutca a város identitásának alapvető jelképe, változásai mögött pedig a település történelme bújik meg. Elnevezése is hűen tükrözi a történelmi sorsfordulókat, hiszen a korabeli és mai Fő utc(z)a volt már Horthy Miklós út és Partizán utca is.

A város jellegzetes, ma is meghatározó arculata a barokk korban kezdett kialakulni, majd a polgárosodás idején, az osztrák–magyar kiegyezést követően erősödött meg. A főutca ma is híven őrzi a monarchia idején épült polgárházak sorát, néhány szecessziós stílusú villát és jellegzetes középületet, amelyek tanúskodnak a város fejlődésének felgyorsulásáról.

A főutca lelki központja a barokk stílusú Szent Katalin-templom. A vidék építészete egyik régi gyöngyszemének számít továbbá a barokk és a reneszánsz stílus elemeit egyaránt magán viselő egykori Korona szálló, amely 2006 óta városházaként működik. Magyarország Lendvai Főkonzulátusának székhelye pedig az egykori Alsó-Lendvai Takarékpénztár klasszicista stílusú épülete, amely eredeti formáját 2018-ban nyerte vissza.

A 19. és 20. század fordulóján az építészetben a múltba való visszatekintés volt jellemző, s ezt tükrözi a főutcának az 1900-as évek elején épült több épülete is, például a neoklasszicista stílusú egykori Királyi Járásbíróság épülete, vagy a polgárosodás múzeumának helyet adó neobarokk épület, amely a Muravidék egyik legimpozánsabb épülete.

A 20. századi modern építészeti irányzatok közül Lendva arculatának formálásában a szecesszió volt a jellemző. A főutca legszebb szecessziós épülete az úgynevezett Balkányi-ház, amelynél a népművészet díszítőelemeit használták fel. A szecesszió és a neobarokk stílusjegyeit pedig a Laubhaimer-villa ötvözi, amelyben ma a könyvtár működik.

A főutca kapcsán, amelyhez mindmáig hozzá tartoznak a templomtéri gesztenyefák és a mindig készséges, udvarias mosollyal köszönő albán cukrászok, véget nem érően lehetne mesélni a sorsfordító időket megélő, tekintélyt sugárzó középületekről, a megannyi polgárházról, a rengeteg kis üzletről, vendéglőről, kézműves műhelyről és számos családról, akik az idők folyamán lakták a főutcát. Az ő életükről, cselekedeteikről tanúskodnak az épületek, és emlékeztetnek Alsólendva aranykorára.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

  • Bánfi Szilvia (2008): A polgárosodás szolgálatában működő alsólendvai nyomda. In: Lendvai Kepe Zoltán (szerk): Meščanstvo, tiskarstvo in dežnikarstvo Lendave – Lendva polgárosodása, nyomdászata és ernyőgyártása. Lyndvamuseum 2. Lendvai Galéria és Múzeum, Lendva. 25–51.
  • Galli Károly, Halász Albert, Marton Jenő (2015): Csodaszép Szlovénia. Útikönyv. Hibernia Nova Kiadó, Budapest. 29–31.
  • Göncz László (2009): Barangolás a Muravidéken. A Muravidék magyar kötődésű települései és épített öröksége. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva. 44–58.
  • Kepéné Bihar Mária, Lendvai Kepe Zoltán (2011): A Muravidék építészete a barokktól napjainkig. In: Király M. Jutka (szerk.): Kő kövön maradjon! Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 16–18.
  • Kepéné Bihar Mária, Lendvai Kepe Zoltán (2011): Egy muravidéki barokk gyöngyszem. In: Király M. Jutka (szerk.): Kő kövön maradjon! Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 36–38.
  • Kepéné Bihar Mária, Lendvai Kepe Zoltán (2011): A lendvai Tomka-házak. In: Király M. Jutka (szerk.): Kő kövön maradjon! Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 51–53.
  • Kepéné Bihar Mária, Lendvai Kepe Zoltán (2013): A fő utca – a város identitása. In: Király M. Jutka (szerk.): Lendva 820 éve = 820 let mesta Lendave. Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 114–115.
  • Lazar Beata: Lendva óvárosának története. Lendva Község, Lendva.
  • Tomka Tibor (2013): A városrendezés korszaka. In: Király M. Jutka (szerk.): Lendva 820 éve = 820 let mesta Lendave. Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 122–123.
  • Rajnics Viktória (2006): Szlovénia. Útikönyv és térkép. Tábla és Penna Könyvkiadó, Budapest. 82–84.
  • Somogyi Krisztina szerk. (2020): Magyarország Főkonzulátusa Lendván – Az Alsó-Lendvai Takarékpénztár továbbépítése. Építészfórum. https://epiteszforum.hu/magyarorszag-fokonzulatusa-lendvan–az-also-lendvai-takarekpenztar-tovabbepitese-