A Lendva-hegyi Szentháromság-kápolna

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva-hegy

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2013. 09. 11.

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

A Lendva-hegyi Szentháromság-kápolna

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva-hegy

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2013. 09. 11

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Szelíd szőlőhegyektől körülölelve, festői környezetben áll a Lendva-hegyi Szentháromság-kápolna, amely a Lendva-patak völgyére tekintve őrzi Lendva városát. Valószínűleg a középkor óta állt katonai erődítmény ezen a helyen, amely a város védelme szempontjából stratégiai fontosságú volt. Az erődítményt jó védhetőségének köszönhetően még a törökök sem tudták elfoglalni a 16–17. századi csatározások folyamán. Egyes történeti források szerint a török ellen zajló, 1603-as Csonka-dombi csatában is jelentős szerep jutott az egykoron ezen a helyen álló erődítménynek.

A törökellenes háborúk lezajlása után, 1727–28-ban a Gludovácz család kezdeményezte, hogy a török felett aratott győzelemért hálából a Szentháromság tiszteletére kápolnát emeljenek a város fölé magasodó Csonka-dombon. A város polgárai így egy barokk stílusú, egyhajós, nyeregtetős kápolnát emeltek. A testes harangtornyot később építették a kápolnához. A bejárat felett lévő kis szoborfülkében megkapó szépségű Szentháromság-szobor látható. A templom főoltárát tíz, a barokk korban nagy tiszteletnek örvendő szent szobra díszíti. A kápolna egyik felújítása során találták meg és itt őrzik Hadik Mihály természetes módon mumifikálódott földi maradványait is, így a kápolna fontos szerepet tölt be a Hadik Mihály mondakörben.

A kápolna altemplomában több jeles lendvai személyiséget temettek el. Itt található a Kakasdi Hajós család sírboltja is. Közülük legismertebb az ügyvéd és királyi tanácsos Kakasdi Hajós Mihály volt, a város polgári fejlődésének élharcosa.

A kápolna környékén található Lendva legrégebbi, ősi temetője, számos művészi kidolgozású régi sírkővel. A Csonka-dombon a kápolna mellett csodálható meg továbbá a Szent Annát és a kis Szűz Máriát ábrázoló szoborkompozíció is.

A templom búcsúnapjai Szentháromság vasárnapja és az Őrangyalok ünnepe. Ilyenkor búcsúi szentmisét celebrálnak és szép számmal találkoznak itt a környékbeli hívők és a zarándokok.

A Szentháromság-kápolna a körülötte lévő temetővel, a barokk szoborcsoporttal és a kápolnában, üvegkoporsóban őrzött Hadik-múmiával együtt a szlovéniai magyarság izgalmas és értékes kultúrtörténeti emlékegyüttese.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

  • Abraham Klaudia (2013): A Szentháromság-kápolna. In: Király M. Jutka (szerk.): Lendva 820 éve = 820 let mesta Lendava. Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 58–59.
  • Göncz László (1996): Fejezetek Lendva történetéből 1920-ig. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva.
  • Göncz László (2000): Hadik Mihály története. Dervarics Kálmán helytörténeti író kutatása nyomán. Naptár 2001. A szlovéniai magyarok évkönyve. 82–94.
  • Kovács Attila (2013): „Hadikok útján” – monda s valóság apáról és fiáról. In: Király M. Jutka (szerk.): Lendva 820 éve = 820 let mesta Lendava. Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 62–63.
  • Szentháromság búcsújáróhelye, Lendva. Búcsújárás honlapja.

  http://www.bucsujaras.hu/lendva/index.html