Kultsár György életműve

(? – Alsólendva, 1577)

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2016. 05. 31.

Javaslatot készítette

Lebar Tomislav, az MMÖNK munkatársa

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Kultsár György életműve

(? – Alsólendva, 1577)

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2016. 05. 31.

Javaslatot készítette

Lebar Tomislav, az MMÖNK munkatársa

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Kultsár György lutheránus lelkész, aki nagy valószínűséggel a Felvidékről kerülhetett Zalába, kezdetben (1573) tanítóként, majd később – 1577-ben bekövetkezett haláláig – prédikátorként működött Alsólendván.

Alsólendva városa a reformáció idején élte fénykorát. IV. Bánffy Miklós buzgó híve volt a protestantizmusnak, az ő támogatásával kerültek kiadásra a reformáció szellemében írt könyvek. Hoffhalter Rudolf ugyanis közel egy éven át Alsólendván működtette vándornyomdáját, melyben napvilágot látott Kultsár György protestáns prédikátor és tanító három irodalmi alkotása. Mindhárom könyv magyar nyelven íródott. Műveinek középpontjában teológiai és erkölcsi kérdések, Szentírás-magyarázatok, az Istenhez vezető útról szóló gondolatok állnak.

Elsőként Az halálra valo keszöletröl rövid tanossag… című mű jelent meg, ami bölcselkedés az életről, és elmondja, hogy a földi élet csak mulandó, a másik az örökkévaló. Ez a mű 1573-as keltezésével az első nyomtatott műnek számít a mai Szlovénia területén.

A második könyv Az ördögnec a penitencia tarto bünössel való vetekedéséröl: es az kétségbe essés ellen az reménségről való tanusság címet viseli. Ez a mű szintén a protestantizmus jegyében született, és a bűnös ember párbeszédét jeleníti meg a sátánnal. A prédikátor ezzel a művel Urbanus Regius német teológus művét fordította magyarra azok számára, akik „nem ismerik a deák és a német nyelvet”.

Az irodalomtörténet azonban a prédikátor-tanító legértékesebb alkotásának az 1574 tavaszán megjelent Postillák című művét tartja. A vaskos, több mint ezerkétszáz oldalas könyvvel „Az Alsó Linduai Kvltsar Győrgy Mester”, ahogy a kötetekben szerzőként feltüntette magát, annak terjedelmével és stílusával a régi magyar irodalom kiemelkedő alakjává vált, a prédikációs irodalom szintjét jóval meghaladó teljesítményt nyújtva.

Még ha a Postillák megjelenése után az írásos-nyomtatott könyvészet hosszú időre, mintegy háromszáz évre el is tűnt a Muravidékről, az irodalom, illetve a könyv csírája ezzel már el volt vetve. Igaz, hogy ma klasszikus értelemben nincs nyomdája a városnak, de szerzői és könyvkiadói igen. Az „alsólindvai” mester Alsólendván töltött időszakáról 2015-ben a Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiójának produkciója révén Könyv születik Alsólendván címmel dokumentumfilm-játékfilm készült.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

    • Bence Lajos (2013): Kultsár György és az irodalmi hagyományteremtők. In: Király M. Jutka (szerk.): Lendva 820 éve = 820 let mesta Lendava. Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 42–43.
    • Hubert Ildikó (2001): Kultsár György, az alsólendvai prédikátor. Lendvai Galéria és Múzeum.
    • Király M. Jutka (2013): A könyv városa „Az Alsó Linduai Kvltsar György Mester” által. Magyar Nemzet. Megjelent online 2013. 09. 15. https://magyarnemzet.hu/archivum/korabbi-partnereink/a-konyv-varosa-az-also-linduai-kvltsar-gyorgy-mester-altal-4119001/
    • Kultsár György (1574): Postillák. Argumentum Kiadó, Budapest. [Reprint 2001.]
    • Zver Ilona, Kepéné Bihar Mária, Magyar Lovrić Mirjana (2015): Könyv születik Alsólendván. RTV Slovenija, Lendvai Tévéstúdió. (dokumentum-játékfilm)