Felvételi javaslat nemzeti érték Muravidéki Magyar Értéktárba kerüléséhez

Egy muravidéki magyar érték Muravidéki Magyar Értéktárba való felvételét bárki kezdeményezheti. A javaslat benyújtásához a javaslattételi űrlapot szükséges kitölteni, és azt elektronikusan (.doc/.docx és pdf-formátumban egyaránt) benyújtani az ertektar@muravidek.si ímélcímre vagy elektronikus adathordozón eljuttatni a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottsághoz (9220 Lendva, Fő utca 7.). A javaslattételi űrlap mellékletei külön fájlként csatolandók az űrlaphoz.

 

A Muravidéki Magyar Értéktárba való felvételről a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottság dönt. Az arra érdemeseket pedig felvételi javaslattal továbbküldi a Hungarikum Bizottsághoz a Magyar Értéktárba való felvételre.

A javaslattételi űrlap II. 2. pontjának szakterületenkénti kategóriáinak meghatározása: (Kérjük, csak egy kategóriát jelöljön meg, amely a leginkább jellemző az adott értékre!)

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták.

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra.

ÉPÍTETT KÖRNYEZET: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.

IPARI ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek.

SPORT: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények.

TERMÉSZETI KÖRNYEZET: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.

TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.