Hadik Mihály múmiája

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva-hegy

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2013. 09. 11.

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Hadik Mihály múmiája

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva-hegy

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2013. 09. 11

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Az 1727–1728-ban barokk stílusban épült Lendva-hegyi Szentháromság-kápolna őrzi Hadik Mihály természetes úton mumifikálódott holttestét. A rézszegecsekkel díszített fakoporsóra, amelyre Hadik Mihály nevét és az 1733-as évszámot írták, 1795-ben bukkantak a kápolna egyik felújítása alkalmával. Dervarics Kálmán, a vidék első helytörténészének közbenjárására aztán a múmiát már nem temették vissza, hanem egy üvegkoporsóba helyezték, majd a kápolna egyik falmélyedésében közszemlére tették ki.

A néphagyomány szerint Hadik Mihály az 1603-as, Bánffy Kristóf vezette törökellenes csatározások egyik hőse, aki egy törökkel vívott párviadal során esett el. A monda szerint halálhírére a vár urának szépséges lánya, Bánffy Piroska kivetette magát a vár tornyának ablakán és szörnyethalt.

Dervarics Kálmán szerint azonban a természetes módon mumifikálódott tetem Hadik II. Mihálynak, a híres Hadik András generális atyjának holtteste, erre utal ugyanis az 1733-as évszám a megtalált koporsón. A Hadik András generális által a lendvai plébániatemplomnak adományozott, úgynevezett Hadik-kehely is azt támasztja alá, hogy a Berlint megsarcoló, Mária Teréziát hűen szolgáló generális atyja nyugszik a Szentháromság-kápolnában. Dervarics leírása szerint a mumifikálódott Hadik Mihály 1733-ban halt meg a fejére kapott sebek folytán, és a Szentháromság-kápolna huzatos sírboltjában a meszes talajnak köszönhetően ellenált az oszlásnak. A múmia teljesen ép, balzsamozásnak nincsen rajta nyoma, s ezért a természeti csodák közé tartozik.

A múmiát a Muravidéken a történelmi hősnek kijáró elismerés mellett évszázadok óta szinte vallásos tisztelet is övezi. Hadik Mihály, akár az 1603-as török elleni csatározásokban halt meg, akár később, 1733-ban, akkor is egy olyan katona, hadvezér, aki a nemzet védelmében ontotta vérét. Hadik Mihály fontos szereplője a muravidéki magyarság mondavilágának, akinek valós történetét a népi emlékezet tovább gazdagította, és idővel történeti hőssé, példaképpé vált. Ismert az a hiedelem is, hogy gyógyító hatással bír, ha valaki megérinti az üvegkoporsót. A Szentháromság-kápolna és az ott található múmia a Lendva-vidék egyik legértékesebb kultúrtörténeti emléke.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

    • Abraham Klaudia (2013): A Szentháromság-kápolna. In: Király M. Jutka (szerk.): Lendva 820 éve = 820 let mesta Lendava. Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 58–59.
    • Göncz László (1996): Fejezetek Lendva történetéből 1920-ig. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva.
    • Göncz László (2000): Hadik Mihály története. Dervarics Kálmán helytörténeti író kutatása nyomán. Naptár 2001. A szlovéniai magyarok évkönyve. 82–94.
    • Kovács Attila (2013): „Hadikok útján” – monda s valóság apáról és fiáról. In: Király M. Jutka (szerk.): Lendva 820 éve = 820 let mesta Lendava. Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 62–63.
    • Szentháromság búcsújáróhelye, Lendva. Búcsújárás honlapja. http://www.bucsujaras.hu/lendva/index.html