Bizottság

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa mint a Magyar Állandó Értekezleten (MÁÉRT) résztvevő külhoni szervezet a 2015. december 7-ei rendkívüli ülésén létrehozta a Muravidéki Magyar Értéktárat és a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottságot. A Bizottság működését az MMÖNK Hivatala koordinálja és segíti, a munkához szakmai, módszertani és szervezési támogatást nyújt.

Elnök

Šooš Mihael

a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója

Tagok

Lendvai Kepe Zoltán

Gerenčer Silvija

Sabo Marija

Tivadar Éva

A Muravidéki Magyar Értéktár Bizottság azonosítja a Muravidéken fellelhető nemzeti értékeket és dönt a Muravidéki Magyar Értéktárba bekerülő nemzeti értékekről. Az arra érdemeseket pedig felvételi javaslattal továbbküldi a Hungarikum Bizottsághoz a Magyar Értéktárba való felvételre.

A Bizottság a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel és a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézettel együttműködve kiadványokban, újságban, rendezvényeken és saját honlapján népszerűsíti a nyilvántartásba vett muravidéki nemzeti értékeket.

A hungarikum mozgalom

A Muravidéki Magyar Értéktárat a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa mint a Magyar Állandó Értekezleten résztvevő külhoni szervezet hozta létre 2015. december 7-ei rendkívüli ülésén. Ezt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 2015-ös módosítása tette lehetővé az úgynevezett külhoni nemzetrész értéktárak létrehozására vonatkozóan. Ezzel a Muravidék is bekapcsolódott abba a mozgalomba, amely a magyarság értékeit kívánja összegezni és rendszerezni. A mozgalom az értékek értéktárba rendezésével biztosítja a nemzeti értékek megfelelő védelmét és nyilvántartását, s ezáltal megőrzi őket az utókor számára. 

Értéktára minden településnek, tájegységnek, megyének, határon túli régiónak vagy szakmai ágazatnak lehet. Ezek az értéktárak tartalmazzák a nemzeti értékeket. Az értékek rendszerezése egy három részre osztott piramis – úgynevezett értékpiramis – mentén, alulról felfelé történik. A nemzeti értékek ezen piramis legalján, a legszélesebb részén helyezkednek el. A piramis köztes szintjén találhatók az úgynevezett kiemelkedő nemzeti értékek, amelyek gyűjteményét Magyar Értéktárnak nevezzük. Ide azok a nemzeti értékek kerülhetnek, amelyek egyszer már felvételt nyertek települési, tájegységi, megyei, külhoni nemzetrész vagy ágazati értéktárba. A piramis csúcsán helyezkednek el a hungarikumok, amelyek tárháza a Hungarikumok Gyűjteménye. Hungarikummá kizárólag kiemelkedő nemzeti érték nyilvánítható, tehát olyan érték, amely előzőleg már felvételt nyert a Magyar Értéktárba. Fontos megjegyezni, hogy a hungarikum mozgalom alulról felfelé építkező rendszerében a nemzeti értékpiramis minden szintje fontos, és nem csak az országos ismertségű hungarikumok számítanak igazi értéknek. Egy közösség számára ugyanis a saját, helyben megtalálható értékek az igazán fontosak, azok, amelyeket már dédanyáik is ismertek, azok, amelyek meghatározzák őket, azok, amelyeket unokáikkal is szeretnének megismertetni, amelyeket a sajátjuknak vallanak, büszkék rá függetlenül attól, hogy a szomszédban élők talán sosem hallottak róla.

A Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területe is számos magyar értékkel, népművészeti és kulturális hagyománnyal, épített örökséggel, gasztronómiai különlegességgel rendelkezik, amelyek megőrzése feltétlenül indokolt és szükséges. A hungarikum mozgalom legfontosabb alapelve ugyanis az, hogy minden közösségnek vannak értékei, a legkisebbnek is, függetlenül attól, hogy hány tagja van, hol helyezkedik el, milyen a turisztikai vonzereje. Közös feladatunk, hogy ezeket az értékeket felismerjük.  Alakítsuk együtt értéktárunkat!