Az aranycsiku (aranycsikó) mondája

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Völgyifalu

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2021. 03. 02.

Javaslatot készítette

„Muravidéki magyar értékek nyomában”, 2020/2021. tanévi pályázat, III. helyezés – Az 1. Sz. Lendvai KÁI háromfős csapata. Csapattagok: Krajačič Lara (7.a), Koren Benita (7.b), Horvat Boris (7.b). Mentortanár: Lázár Lenke.

Javaslatot benyújtotta

1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola

Az aranycsiku (aranycsikó) mondája

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Völgyifalu

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2021. 03. 02.

Javaslatot készítette

„Muravidéki magyar értékek nyomában”, 2020/2021. tanévi pályázat, III. helyezés – Az 1. Sz. Lendvai KÁI háromfős csapata. Csapattagok: Krajačič Lara (7.a), Koren Benita (7.b), Horvat Boris (7.b). Mentortanár: Lázár Lenke.

Javaslatot benyújtotta

1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola

Az aranycsiku mondája, amely Völgyifaluban keletkezett, szorosan összekapcsolódik a Vaskapuról szóló történettel. A faluban talán nincs is olyan család, ahol ne ismernék a történetet, ami még most is több változatban él. A monda leginkább szájról szájra terjedt, de néhányan le is jegyezték. Terjedése során gyakran fonódott össze más korokból való, például a második világháborúból származó történetekkel. Ahogy a mondákra jellemző, ebben is valós földrajzi nevek szerepelnek: Garai-erdő, Vaskapu, Völgyifalu.

A monda cselekménye a török időkre nyúlik vissza, a törökök portyázásáról, az általuk elrabolt kincsek elrejtéséről és kereséséről szól. Tehát a története a 16–17. századra tehető. A monda érdekessége, hogy a történet alapján többször is kutattak a kincs után, a feltételezett helyén még korszerű gépekkel is lefúrtak a földbe. Ezt elsősorban a kőolajbányászok tették, amikor a vidéken még intenzíven folyt a kőolajtermelés. Mivel Völgyifalu határvidék, Jugoszlávia idejében katonák is járták az erdőt, így ők is tudomást szereztek a mondáról, ezért gyakran kutatták e területet, hátha rábukkannak a kincsre.

A mondát Lázár Lenke tanárnő jegyezte le, aki nagyszüleitől, szüleitől és az idősebb völgyifaluiaktól hallotta a történetet. Napjainkban a téma feldolgozása gyakran szerepel rendezvényeken, versenyeken. Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola csapata a 2016-os csongrádi Nemzetközi honismereti versenyen úgy mutatta be a tollfosztást, hogy közben az aranycsikó történetét mesélte el nyelvjárásban. A helyi műkedvelő csoportok a témát gyakran kötik valamilyen alkalomhoz, ezzel gondoskodva arról, hogy a történet semmiképpen se merüljön feledésbe. A völgyifalui fiatalok a mondát feldolgozták például a 2013-as völgyifalui farsangi felvonulás keretében, a X. Völgyifalunapon (2019) a kultúrműsor közjátékaként pedig a helybéli gyerekek játszották el a történetet. A IX. Völgyifalunap (2018) egyik akadályversenyét követően pedig a kis versenyzőket az Aranycsikó vitézeivé avatta Mátyás király.

Az aranycsiku mondája

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

    • Adatközlők: Szabó János (Völgyifalu, 1919) és Szabó Jánosné Tóth Karolin (Völgyifalu, 1920). Gyűjtő: Lázár Lenke. Völgyifalu, 1975.
    • Magyar Zoltán (2010): A völgyifalui Vaskapu. Muravidéki népmondák. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva. 72.
    • Magyar Zoltán (2010): Az aranycsikó. Muravidéki népmondák. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva. 139.
    • Magyar Zoltán (2010): Muravidéki kincsásók 285. Muravidéki népmondák. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva. 141.
    • Szúnyogh Sándor (1991): Muravidék hiedelemvilágáról: az aranycsikó és a Vaskapu nyomában. Naptár 1992. A szlovéniai magyarok évkönyve. Pomurska založba, Murska Sobota. 172–175.