Az 1903-ban alapított lendvai labdarúgó-egyesület

Szakterület

sport

Fellelhetőség helye

Lendva

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2020. 05. 10.

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Az 1903-ban alapított lendvai labdarúgó-egyesület

Szakterület

sport

Fellelhetőség helye

Lendva

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2020. 05. 10.

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Egy-egy vidék vagy település életerősségét, élhetőségét mindenkor hűen tükrözi a társadalmi élet pezsgése, amelyhez szorosan hozzátartoznak a különféle civilszervezetek, klubok és egyesületek. A Lendva-vidék egyik fénykorát jelentő polgári korszakban számos sportegyesület működött Alsólendván. Ezek sorában alakult meg 1903. május 17-én a város első futballklubja, amely a mai Szlovénia területén az első, legkorábban megalapított futballklubnak számít. A világ első futballklubja 1857-ben az angliai Sheffieldben jött létre, Magyarországon pedig 1897-ben Budapesten alapítottak először futballklubot.

Alsólendván 1913-ban már újra futballklub alapításáról számolt be a sajtó, ugyanis a Deutsch-féle vendéglőben megalapították az Alsólendvai Futball Egyesületet (AFE), amelyet később Alsólendvai Sport Clubra (ASC) módosítottak. A klub ezek után meg-megújulva és időnként átalakulva működött. A trianoni éveket követően, az újonnan létrehozott jugoszláv államalakulat keretében a klubról szóló első ismert feljegyzés 1921-ből származik, amikor a labdarúgócsapat Dolnjelendavski Sport Club (DSC) néven szerepelt. 1935. január 7-én egy újabb alakuló közgyűlésre került sor a Korona vendéglőben, amikor döntés született az új labdarúgópálya kialakításáról az egykori állatpiac helyén. 1941 és 1945 között a labdarúgó csapat a MOVE Alsólendvai Sport Egyesület keretében működött.

A II. világháborút követően, miután a Lendva-vidék újra Jugoszláviához került, a klub a Telovadno društvo Nafta (Nafta Tornaegylet) nevet vette fel. Ez az időszak egyben a csapat egyik fénykorát is jelentette. A diadalmenet első lépcsőfokát a szlovén ötcsapatos bajnokság megnyerése jelentette 1946-ban, aminek révén a lendvai futballklub a következő idényre a jugoszláv első ligába került.

Később, mint minden klub életében, a Nafta futballklubéban is dicső és kevésbé dicső korszakok váltogatták egymást. Egy dolog azonban változatlan: a lendvaiak identitásának, a fiatalság egészségnevelésének, a közösség összetartásának fontos alapköve maradt ez a majdnem 120 éves múlttal rendelkező futballcsapat, amely egyike a Kárpát-medence legrégibb alapítású, legnagyobb múlttal rendelkező, kisebb-nagyobb átmenetekkel azóta is folyamatosan működő futballklubjainak.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

    • Horváth Ferenc (2004): A lendvai labdarúgás 100 éve = 100 let lendavskega nogometa. Lendavski zvezki = Lendvai Füzetek. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva.
    • Horváth Ferenc (2013): Az első labdarúgóklub. In: Király M. Jutka (szerk.): Lendva 820 éve = 820 let mesta Lendava. Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 138–139.