A lendvai vár

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2013. 09. 11.

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

A lendvai vár

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2013. 09. 11

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

A lendvai vár a Muravidék és a szlovéniai magyarság egyik legfontosabb épülete, amely a Lendva-hegy 266 méter magas, stratégiai jelentőségű pontján áll. A több évszázados épület komoly építészeti értéket hordoz, olyan műemlék, amely különösképpen a barokk várépítészet jegyeit hordozza magán. Eredeti, 18. századi manzárd tetőszerkezete és padlása fontos építészettörténeti emlék. Jelenlegi „L” alakú formája pedig az Esterházyak I. Lipót király iránt érzett hálájának köszönhető.

A vár és a várdomb még részben feltáratlan. A történészek és a régészeti leletek tanúsága szerint azonban minden bizonnyal a mai várkastély helyén már a 12. század előtt is állt erőd. Arról, hogy a vár alapjait kik rakhatták le, egyelőre még nem rendelkezünk pontos adattal, de annyi bizonyos, hogy egy 1192-ből származó oklevél tanúsága szerint a település és vele együtt a vára ekkor került a Hahót család tulajdonába, majd olyan jelentős magyar arisztokratacsaládok birtokában volt, mint a Bánffyak, a Nádasdyak és az Esterházyak.

Fontos végvár volt, jelentős szerepet töltött be a török elleni védekezésben a 16–17. században. Számos monda és legenda fűződik hozzá, amely ezt a kort öleli fel. A mondák szerint a vár alatt alagútrendszer húzódik, valamint a vár egyik ablakából vetette ki magát Bánffy Piroska, a várúr leánya, mert azt hitte, hogy kedvese, Hadik Mihály meghalt egy török elleni párviadalban. Ugyanezen mondakör szerint a vár tornyát egykoron egy Fekete Mária kegykép-freskó díszítette.

A várépület több évszázados történelme során olyan nagy jelentőségű eseményeknek volt színtere, mint Beatrix királyné vagy Mátyás király alsólendvai látogatása, Kultsár György református prédikátor könyveinek alsólendvai kinyomtatása 1573-ban. Az I. világháborút követően azonban elég mostoha sors jutott a várépületnek, amelyben működött iskola és laktanya is. A várfalat a jugoszláv kommunista hatalom 1947-ben lebontatta, hogy a tégláit felhasználják a tűzvész áldozatává vált egyik dobronaki településrész újjáépítésére.

1972-től a várkastély a Lendvai Galéria és Múzeum intézménynek nyújt méltó helyet. Az intézmény több ezer értékes tárgyat, művészeti alkotást, fotót és dokumentumot őriz a muravidéki magyarság történetére és néprajzára vonatkozóan, 1.200 négyzetméternyi állandó kiállítás formájában mutatja be a vidék történelmét, néprajzát és művészetét.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

  • Göncz László (1996): Fejezetek Lendva történetéből 1920-ig. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva.
  • Horváth Sándor (1942): Alsólendva múltja és jelene. Alsólendva.
  • Kepéné Bihar Mária, Lendvai Kepe Zoltán (2011): Az alsólendvai vár históriája. In: Király M. Jutka (szerk.): Kő kövön maradjon! Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 23–27.
  • Lendvai Kepe Zoltán, S. Sebestyén József (2012): Alsólendva vára = Grad Dolnje Lendave. Lyndvamuseum 4. Lendvai Galéria és Múzeum, Lendva.
  • Lendvai Kepe Zoltán, S. Sebestyén József (2013): Az (alsó)lendvai vár I–II. In: Király M. Jutka (szerk.): Lendva 820 éve = 820 let mesta Lendava. Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 22–29.
  • Kepéné Bihar Mária (2012): Pillanatképek Lendva történetéből. RTV Slovenija, Lendvai Tévéstúdió. (dokumentum-játékfilm)