A lendvai Maria Immaculata-szobor

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2020. 05. 10.

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

A lendvai Maria Immaculata-szobor

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2020. 05. 10.

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Az egykori alsólendvai postaút mellett, a mai Vasút utcában áll a Muravidék egyik legszebb köztéri szobra, a Maria Immaculata. Ez a latin kifejezés magyarul azt jelenti: Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária vagy Szeplőtelen Boldogasszony. Ábrázolása a kései barokk korban volt különösen népszerű, kifejezte azon örömöt és hálát, amelyet a Habsburg Birodalom népei és az egész keresztény világ érzett a törökök kiűzése után.

A Mária-ábrázolás ezen típusának ismérvei, hogy Mária a hajadonokra, a még nem férjezett lányokra jellemző hajviselettel látható. Fejét tizenkét csillagból álló dicsfény, azaz glória övezi. Ruházata egy lepelszerű, sűrűn redőzött szoknya.

Mária a földgömbön áll, bal lába a sarló alakú Holdon nyugszik. A holdsarló egyfelől Máriának, az Égi királynőnek fontos szimbóluma, másfelől jelképezi a keresztény világ törökök felett aratott győzelmét. A földgömbre egy kígyó tekeredik almával a szájában. A lendvai Maria Immaculata-szobor különlegessége, hogy a kígyó feje sárkányfejre emlékeztet, ami az Ördögöt jelképezi. Az alma pedig leginkább gránátalmára hasonlít. Mária bal lábával egyszerre a Holdon és a kígyón is tapos, vagyis diadalmaskodik az eredendő bűnön. Egyfelől maga is bűntelenül született, másfelől ő lesz a Megváltó anyja, aki a feltámadás lehetőségét hozza majd el.

Az alsólendvai Maria Immaculata-szobor állításának szándéka valahol a kései barokk korban gyökerezhet, és talán az Esterházy családhoz is köthető. Erre vonatkozó alapítványi levél vagy más írásos bizonyíték azonban nem került elő. A jelenlegi szobrot a szombathelyi püspökség vallásalapítványi iratai szerint 1826-ban emeltette Levasits József alsólakosi hívő. A szobrot azóta többször felújították, restaurálták. A maribori műemlékvédelmi szakemberek posztbarokk alkotásnak tartják, amely az 1800-as évek elején készülhetett.

A szobor egyik érdekessége a talapzata is, amelyet az egyik felújítás során valószínűleg fordítva állítottak fel, ugyanis a keskenyebb része található alul, a szélesebb pedig felül, ami egészen szokatlan. A másik érdekessége, hogy a Mária-szobor teljesen aranyozott. Az arany szín azonban nem tartozik a már említett Maria Immaculata-ábrázolások kötelező megjelenítési elemeihez, így valószínűleg ez a legutóbbi felújítás következménye lehet.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

    • Kepéné Bihar Mária, Lendvai Kepe Zoltán (2011): A lendvai Mária Immaculata szobor. In: Király M. Jutka (szerk.): Kő kövön maradjon! Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 31–33.
    • Szilárdfy Zoltán (2003): Ikonográfia – Kultusztörténet – Képes tanulmányok. Balassi Kiadó, Budapest.
    • Varga Sándor (1992): A lendvai plébániatemplom történetéből. Hazánk, Győr.