A Kapornaki Tündérkert, az őrségi őshonos gyümölcsfagyűjtemény

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Kapornak

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2020. 05. 10.

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség

A Kapornaki Tündérkert, az őrségi őshonos gyümölcsfagyűjtemény

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Kapornak

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2020. 05. 10.

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség

Az őrségi ember életében a gyümölcsfáknak mindig fontos szerepe volt. A gyümölcstermesztéshez szükséges természeti feltételek is optimálisak ezen a vidéken. Ezt bizonyítja az is, hogy az Őrség szlovéniai részén, azaz a Dombvidék területén szinte minden háznál találni szépen termő gyümölcsfát. Az őrségiek rengeteg gyümölcsfát ismertek, minden gazdálkodási célra megvolt a saját, külön fajtájuk. Ezek a régi, őshonos fajták a betegségekkel szemben ellenállóbbak, bőtermő és hosszúéletű fák voltak, amelyek gyümölcse kiváló beltartalmi értékkel rendelkezett. A fák termését az itt élő emberek ma is sokoldalúan fel tudják használni, aszalvány, gyümölcslé, lekvár, pálinka és különféle ételek készülnek belőlük. A fák életét és gondozását pedig számos néphagyomány övezi. Az 1940-es évektől, a szövetkezeti gazdálkodás korszakától azonban az őshonos fák pusztulásnak indultak, és helyüket folyamatosan az új, nemesített fajták vették át.

A dombvidéki terület őshonos, régi gyümölcsfafajtáinak megmentését dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató javaslatára a hodosi magyar nemzetiségi önkormányzat karolta fel 2011-ben. A kezdeményezést szakmailag Kovács Gyula pórszombati erdész és pomológus segítette. A vidék régi gyümölcsfáinak felkutatása és az őshonos gyümölcsfák oltóágainak gyűjtése 2012-ben indult meg. Ugyanezen év telén Kovács Gyula beoltotta a fákat, májusban pedig egy szép, családias ünnepség keretében elültették a facsemetéket, összesen 46 gyümölcsfát, köztük téli savanyúalmát, mosánszkit, batult, mézeskörtét, sózókörtét, Petőfi almafáját. Így jött létre a kapornaki tájház udvarán a Muravidék első őshonos gyümölcsfákat tartalmazó gyűjteménye, az őshonos gyümölcsfajták génbankja. A gyűjtemény a Kovács Gyula által alapított Tündérkert-mozgalomhoz kapcsolódik, amelynek célja a Kárpát-medencei őshonos gyümölcsfafajták megmentése és népszerűsítése. A kapornaki tájháznál pedig minden év májusában eszmecserét szerveznek a gyűjtemény jövőjéről és jelentőségéről.

Az őshonos gyümölcsfafajták kapornaki gyűjteménye felbecsülhetetlen természeti, helytörténeti, kulturális és társadalmi értéket képvisel. A régi fajták megmentésével jelentős népi természetismereti, gyümölcsészeti, gazdálkodási tudás mentődött át a következő generációknak.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

    • Abraham Klaudia (2013): Gyümölcsös és génbank nyílt Kapornakon. A Muravidék első Tündérkertje. Népújság, LVII. évf. 22. sz. 5.
    • Kepéné Bihar Mária, Lendvai Kepe Zoltán (2016): A Kapornaki Tündérkert. Magyar Értékek Tárháza. Népújság. LVI. évf. 16. sz. 9.