A kapornaki forrás

Szakterület

természeti környezet

Fellelhetőség helye

Kapornak

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2020. 05. 10.

Javaslatot készítette

Abraham Klaudia

Javaslatot benyújtotta

Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség

A kapornaki forrás

Szakterület

természeti környezet

Fellelhetőség helye

Kapornak

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2020. 05. 10.

Javaslatot készítette

Abraham Klaudia

Javaslatot benyújtotta

Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség

Kapornak település határában, árnyas fák alatt található egy kis ligetben a helyiek által csak kapornaki forrásnak nevezett, természetes vízfolyás. 12 fokos vize még soha nem fagyott be, ahogy a patak sem, amibe a forrás belefolyik. A forrás vizét régen ivásra, főzésre, mosogatásra hordták haza a falusiak. 2014-től hivatalosan is a „Kapornaki forrás” nevet viseli, vizét pedig a kapornaki néprajzi gyűjtemény vizének nevezték ki, amit jeles alkalmakkor, közösségi összejöveteleken használnak szomjoltónak.

A forrás történetéről írott, levéltári forrásanyag még nem került elő, így története a kapornaki és hodosi idős emberek emlékezetében őrződött csak meg. Egyes visszaemlékezők szerint a forrás már a törökök idejében is folyt itt. Folyása sohasem apadt el, még a legnagyobb szárazságok idején is csörgedezett.

A forrást állítólag 150–200 évvel ezelőtt a Laczó család építette ki téglából. Felette pedig két tölgyfa állt, amelyeknek gyökere benőtt a forrásba, ezért rendszeresen, két-három évente tisztítani kellett a kutat. A tisztítás elég nagy munka volt, ezért a kutat használók egymás között szétosztották a feladatokat, a munka végeztével pedig egyféle áldomást tartottak. A forrást gyökereikkel benövő tölgyfákat végül 1960-ban kivágták.

Az 1960–70-es években a forrás jelentőségét növelte, hogy nem volt minden háznál kút, így a forrásnak nélkülözhetetlen szerepe volt a mindennapi vízellátás biztosításában. A vizet vödörben, korsóban hordták haza, főleg esténként a munkák végeztével. A helyi lányok és legények a forrásnál találkozgattak. A helyi anekdoták szerint a szerelmesek a vizet félúton kiöntötték, hogy visszamehessenek a forráshoz és a kedvesükhöz.

A helyiek úgy tartják, ez a víz különösen egészséges, s akik rendszeresen fogyasztották, mind hosszú kort értek meg. Kapornakon ma is sok a szépkorú. Az idős helyiek szerint a Dombvidéken nagyon sok hasonló forrás van, de a kapornaki forrás vize a legjobb.

A forráshoz értékes kultúrtörténeti adatok és anekdoták tartoznak, amelyek sokat elárulnak a vidék lakosságának életmódjáról, mindennapjairól. A forrás fontos társadalmi találkozópontja volt a vidék lakóinak, amelyhez Szalafőtől Salig ragaszkodtak.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia