A hetési szőttes

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva-vidék

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2013. 09. 11.

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

A hetési szőttes

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva-vidék

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2013. 09. 11

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

A hetési szőttes egy len- és kenderalapú népi textília, amely sötétpiros szőtt sávokkal gazdagon díszített. A szőttesek gazdag motívumvilága, művészi megformáltsága és sokoldalú felhasználása a hetési szőttest a Kárpát-medence kiemelkedő néprajzi, kultúrtörténeti értékévé teszi. A gazdagon díszített abroszok, halottas lepedők, törölközők fontos életmódtörténeti emlékek, népművészeti alkotások.

A magyar paraszti társadalomban a fonás és a szövés a legalapvetőbb asszonyi munkák közé tartozott, sőt a Hetésben a férjhez menés egyik alapfeltétele volt. A hetési lányok 13–14 éves korukban kezdték tanulni a szövést. A hetési asszonyok maguk végezték a len és a kender fonását, szövését, sőt azt részben maguk is festették.

A szövés egyes néprajzi tájakon a természeti és társadalmi körülményeknek köszönhetőn olyan magas fokra fejlődött, hogy művészi szintű alkotások keletkeztek. Ilyen művészi szintű szövési tudásra tettek szert a Hetés asszonyai is. Már a vidék egyik első néprajzi krónikása, Gönczi Ferencz is lejegyezte, hogy a hetési asszonyok nagy mesterei a szövésnek, olyan szépen és díszesen szőnek, hogy más falvak asszonyainak is dolgoznak fizetségért, lisztért, zsírért, túróért, tejért cserébe, és elkészítik leányaik kelengyéit, így a hetési falvak asszonyait híres kelengyekészítőknek is tartották a környékbeli települések lakói.

A szövést a len- és kendertermesztésnek, majd a fonal megfonásának kellett megelőznie. A megfont fonalat az orsóról a motollára vezették, amit a Hetés vidékén ásopnak neveztek. Ezen mérték le a kész fonal mennyiségét. A paraszti textilkészítés legbonyolultabb eszköze pedig a szövőszék volt, amit a Hetésben faisznak neveztek.

A hetési szőttes leggazdagabb gyűjteményei a Muravidéken, a szlovéniai magyarság területén találhatók a Lendvai Galéria és Múzeumban és a Muraszombati Területi Múzeumban, a dobronaki Dobronoki György-házban és a zsitkóci Deák-emlékszobában.

A hetési szőttes motívumgazdagsága, díszítettsége Kárpát-medencei viszonylatban is kiemelkedő, értékes népművészeti alkotás, amely a hetési asszonyok magas szintű kézműves tudásáról tesz tanúbizonyságot. A hetési szőttes a viselet- és lakáskultúrának is fontos tárgyi emléke.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

    • Gönczi Ferencz (1914): Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Szabó Lipót könyvnyomdája, Kaposvár. [Reprint 1996.]
    • Kepéné Bihar Mária, Lendvai Kepe Zoltán (2006): A hetési népi textilkultúra = Kultura hetiškega ljudskega tekstila. Lyndvamuseum 1. Galerija-Muzej Lendava / Galéria és Múzeum, Lendva.