A hetési hímzés

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva-vidék

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2016. 05. 31.

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

A hetési hímzés

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva-vidék

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2016. 05. 31.

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

A hímzés a népművészet egyik ágaként alapanyagaival, technikáival, motívumaival egy igen összetett és beszédes szimbólumrendszert alkot. A hetési hímzés is sokat elárul a vidék gazdálkodásáról és társadalmáról. A leggyakrabban öltözékdarabok és lakástextilek díszeként találkozunk vele.

A hetési viselet egy fehér vászonalapú viselet, amely gyolcs ruhadarabokkal egészült ki, ez határozta meg a hímzéstechnikákat is. A hetési hímzés így olyan hímzéstechnikákat, öltésfajtákat őrzött meg, amelyek csak kevés népi hímzésben őrződtek meg napjainkig.

A hetési népi hímzések közül a legismertebbek a fehér vászonhímzések. Ezeknek a fehérhímzéseknek a nagyobb része szabadrajzú, virágmotívumos, az 1870-es évektől pedig gyakran egyszerűbb vagy díszesebb subrikával készült. A széleiken legtöbbször egyszerű csipke vagy rojtozás található. A Hetésben igen kedveltek voltak a bújtatásos technikával készített, darázslépes öltéssel sűrűn kivarrott férfi- és női ingek. Később a női viseletnél a fehér fonal piros, majd kék színnel egészült ki, a 20. század folyamán pedig tovább színesedett. A hetési hímzés további különlegességét jelenti a lyukhímzés, amely szinte egyedülálló a Kárpát-medencében. A lyukak ugyanis nem kerek alakúak, hanem a szőttes anyagok textúrájából eredően négyszögletesek.

A vászonhímzések mellett említést kell tenni a színes hetési gyapjúhímzésekről is. Ezek közül legjelentősebbek a fekete klott-, szatén- és pergálkötények díszítményei, amelyeket különféle színű és vastagságú pamutcérnával hímeztek ki alul és a széleken. A legismertebb motívumok a rétahásos, csipkis, csillagos, karikás, rózsás voltak. A kötény közepén hosszában a tökmagos kivarrást alkalmazták.

Az 1990-es évek elején – a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet ösztönzésének és dr. Kerecsényi Edit nyugalmazott nagykanizsai múzeumigazgató hetési népviseleti kutatásainak köszönhetően – több Lendva-vidéki faluban jöttek létre hímzőszakkörök. Ezek keretében a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elkötelezett szakemberei újra megismertették a Lendva-vidéki asszonyokkal régi hímzéseiket, és következetesen ügyeltek arra, hogy az alap mindig a hetési tiszta forrás maradjon. Így a hetési hímzéskultúra újjáélesztve ugyan, de ma is virágzik. A hetési hímzés készítésének már több népi iparművésze is van a Muravidéken.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

  • Bellosics Bálint (1903): A hetési magyarság viselete. Néprajzi Értesítő, IV. évf. 9. sz. 273–280.
  • Gönczi Ferencz (1914): Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Szabó Lipót könyvnyomdája, Kaposvár. [Reprint 1996.]
  • Kepéné Bihar Mária, Lendvai Kepe Zoltán (2006): A hetési népi textilkultúra = Kultura hetiškega ljudskega tekstila. Lyndvamuseum 1. Galerija-Muzej Lendava / Galéria és Múzeum, Lendva.
  • Kerecsényi Edit (1975): Zala megye népi hímzései I. Zalai fehérhímzések. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest.
  • Kerecsényi Edit (1997): A kapcai „fakonty” – miként kontyolták a hetési asszonyokat? Vasi honismereti és helytörténeti közlemények Szombathely. 57–61.
  • Kerecsényi Edit (1998): Ženska noša iz 19. stoletja iz madžarskih vasi v okolici Lendave v etnološki zbirki Pokrajinskega muzeja Murska Sobota. Zbornik soboškega muzeja 5. Murska Sobota. 37–63.
  • Kerecsényi Edit (1999): Hetési viselet és hímzések a Muraszombati Múzeum gyűjteményében. Zalaegerszeg.