A hetési férfi- és női viselet

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva-vidék

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2013. 09. 11.

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

A hetési férfi- és női viselet

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Lendva-vidék

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2013. 09. 11

Javaslatot készítette

Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató, történész és dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

Javaslatot benyújtotta

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

A hetési férfi- és női viselet az európai viseletkultúra igen értékes, archaikus rétegéhez tartozik, hiszen fehér vászonalapú viselet, amely régies, középkori eredetű szabásvonalakat is megőrzött, és csak igen visszafogottan, de nemes egyszerűséggel díszített.

A ránk maradt fotódokumentumokból és néprajzi leírásokból megtudhatjuk, hogy az 1860-as években a hetési férfiak hétköznap szűkebb, ünnepen bővebb, 5–6 szélből kézzel varrott háziszőttes vászongatyát viseltek egyenes szabású, fehér vászoninggel. Az ing rövid hasítékát a nyaknál és a kézelőnél pertlivel kötötték meg. Az ing mellrészét, a mizlit szép darázslépes hímzéssel gazdagon díszítették. Minden kelengyéhez hozzátartoztak a vőlegény számára varrt ingek és gatyák, a hímes sávokkal díszesen szőtt kötények, a fölszedett mintázatú és egyszerűbb szövésű tarisznyák. A hetési férfiak pitykegombos, gyér zsinórzatú mellényt viseltek, és ritkán mutatkoztak kalap, főként pörgekalap nélkül. A hetési férfiviseletnek egyfajta virágkorát jelentette az 1860-tól 1914-ig terjedő időszak.

A hetési női viseletek legrégebbi, rekonstruálható korszakát a háziszőttes-vászonból kézzel összeöltögetett, egyszerű szabásvonalú ruhák alkották. Ezt a gyári gyolcsból készült, gazdagon hímzett vállkendő egészítette ki. A fehér gyolcs vállkendőt, a mellkötü kendüt kezdetben csak fehérhímzés, később kevés piros, majd kék laposhímzés élénkítette. Alul kanavász vászonból varrott lájbiszoknyát viseltek, amire 3–4 alsószoknyát húztak. Az apró hajtásokba szedett vászonszoknya, a kikliny előtt még fehér kötényt viseltek. Ehhez a régi típusú viselethez kapcsolódott a hetésiek bonyolult hajtogatási móddal elkészített, ősiséget és előkelőséget sugárzó, számos európai párhuzammal rendelkező, fehér női fejrevalója, a pacsa, amely valódi kultúrtörténeti érdekesség.

A színesebb, divatosabb öltözködés az 1880-as években jelent meg. A Lendván kapható sokféle gyári, színes kelméből igyekeztek a lányok szoknyáravalót vásárolni, a fekete szaténból vagy klottból pedig kötényt, elekötüt varratni. Ez utóbbit élénk színű gyapjúfonállal, hetési motívumokkal hímezték ki. Az idős, „kontyos” asszonyokat azonban a régi, pacsás viseletben temették el, pacsáikat szemfedélként terítették rájuk, ezért maradt ezekből csak igen kevés az utókorra.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

  • Bellosics Bálint (1903): A hetési magyarság viselete. Néprajzi Értesítő, IV. évf. 9. sz. 273–280.
  • Gönczi Ferencz (1914): Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Szabó Lipót könyvnyomdája, Kaposvár. [Reprint 1996.]
  • Kepéné Bihar Mária, Lendvai Kepe Zoltán (2006): A hetési népi textilkultúra = Kultura hetiškega ljudskega tekstila. Lyndvamuseum 1. Galerija-Muzej Lendava / Galéria és Múzeum, Lendva.
  • Kerecsényi Edit (1975): Zala megye népi hímzései I. Zalai fehérhímzések. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest.
  • Kerecsényi Edit (1997): A kapcai „fakonty” – miként kontyolták a hetési asszonyokat? Vasi honismereti és helytörténeti közlemények Szombathely. 57–61.
  • Kerecsényi Edit (1998): Ženska noša iz 19. stoletja iz madžarskih vasi v okolici Lendave v etnološki zbirki Pokrajinskega muzeja Murska Sobota. Zbornik soboškega muzeja 5. Murska Sobota. 37–63.
  • Kerecsényi Edit (1999): Hetési viselet és hímzések a Muraszombati Múzeum gyűjteményében.