A Dobronoki György-ház

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Dobronak

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2020. 02. 19.

Javaslatot készítette

Négy határon át vetélkedő, 2018/2019 – A Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola 9. osztályos, háromfős csapata. Csapattagok: Ferencek Patrik, Hančik Lan, Zupančič Marko. Mentortanár: Szolarics László.

Javaslatot benyújtotta

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

A Dobronoki György-ház

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Dobronak

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2020. 02. 19.

Javaslatot készítette

Négy határon át vetélkedő, 2018/2019 – A Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola 9. osztályos, háromfős csapata. Csapattagok: Ferencek Patrik, Hančik Lan, Zupančič Marko. Mentortanár: Szolarics László.

Javaslatot benyújtotta

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

A Dobronoki György-ház mint helytörténeti és néprajzi gyűjtemény 2006-ban nyílt meg. Az épületet a település híres szülöttjéről, Dobronoki György jezsuita tanárról, a nagyszombati egyetem első rektoráról nevezték el. A kiállításokat és az enteriőröket befogadó épület a 20. század folyamán jegyzői lak, orvosi lakás volt, majd egy ideig kocsmaként üzemelt. Az épületet – a táj népi építészetének hagyományait figyelembe véve – kódisállással ellátva állították helyre.

A tudatos néprajzi gyűjtőmunka 2003-ban vette kezdetét. Célja egy Dobronakon létrehozandó helytörténeti-néprajzi gyűjtemény tárgyi anyagának megalapozása volt. A tárgygyűjtés eredményeként a népélet szinte minden területét reprezentáló, gazdag tárgyi anyag, számos dokumentum és archív fotó került elő a padlásokról és a fiókok mélyéről.

A helyiek által csak György-háznak nevezett épület legnagyobb kiállítóhelyiségében a helytörténeti anyag kapott helyet. Az iratok között különböző dokumentumok találhatók Dobronoki György életéről és munkásságáról, az akkori történelmi eseményekről, a Dobronaki Plébánia és a Szent Jakab-templom történetéről. Itt tekinthető meg Dobronak 1280-as pecsétjének a másolata is. A helytörténethez szervesen kapcsolódva a néprajzi tematika is megtalálható itt. A katonaélet, az iparosság, a vallási élet, az oktatás, az iskola világa és az emberélet fordulói jelennek meg rövid szövegek, fotók, iratok és kisebb tárgyak tolmácsolásában. Az épületben megtalálható továbbá egy polgári ízlést tükröző, az 1950-es évek világát idéző szoba. Itt tekinthető meg a házimunka, valamint az iparos szintű kézműves tevékenységek tárgyi anyaga is. A konyha a 19. és 20. század fordulójától épült téglaházak berendezését tükrözi. Az épület sártapasztással ellátott padlása pedig kiállítótérként, bemutatóraktárként funkcionál. Itt a nagyobb tárolóeszközök: a szalmából font kópicok, a vindük és különféle ládák, gazdasági eszközök várják az érdeklődőket.

A Dobronoki György-ház a magyar közösségi élet színterévé vált, hiszen különböző magyar nyelvű előadások, kézműves foglalkozások, alkalmi kiállítások, hagyományőrző társas munkák felelevenítésének, bemutatásának ad otthont. Az említettek nemcsak a helybelieknek jelentenek értéket, hanem a Muravidéken élőknek, valamint az egyre nagyobb számban érkező turistáknak is.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia