A Bordások mondája

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Hosszúfaluhegy

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2021. 05. 25.

Javaslatot készítette

Kepe Kocon Lili, az MNMI munkatársa Tot Teodor, az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 8.a osztályos tanulójának gyűjtése alapján a 2020/2021. tanévi Öt határon át vetélkedő keretében

Javaslatot benyújtotta

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

A Bordások mondája

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Hosszúfaluhegy

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

Felvétel dátuma

2021. 05. 25.

Javaslatot készítette

Kepe Kocon Lili, az MNMI munkatársa Tot Teodor, az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 8.a osztályos tanulójának gyűjtése alapján a 2020/2021. tanévi Öt határon át vetélkedő keretében

Javaslatot benyújtotta

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

A Bordásokról szóló helyi monda története az Osztrák–Magyar Monarchia idejére nyúlik vissza, és a szövőszék egyik jellegzetes alkatrészét készítő férfiról és leszármazottairól szól. Történetük nincs lejegyezve, apáról fiúra, illetve anyáról leányra szállt.

A hosszúfaluhegyi emberek egykoron – mint a környékbeli parasztgazdák többsége – gazdasággal, mezőgazdasággal és egyéb tevékenységgel foglalkoztak. Itt élt egy bordákat készítő, Matjasec István nevű férfi is. A borda, a szövőszék egyik legjellegzetesebb alkatrésze a vízszintes, pedálos, úgynevezett lábítós szövőszéknél a keresztfonalak tömörítését, leverését szolgálta. Matjasec István, vagyis Pista bácsi, ahogy nevezték, a bordákat a mai Magyarország területén is rendszeresen árusította. Az ottani hölgyek már messziről megismerték, és azt szokták mondani: Megérkezett a Bordás bácsi.

Bordás bácsi nagy vagyonra tett szert. Az a beszéd járta, hogy annyi pénzt vitt haza, hogy sírni szokott tőle. A sok pénzből telket vásárolt, ezért a Hosszúfalu-hegyi Nagy Szenyegetü (másképp Szenyégetü, jelentése szénégető) egyik része mind az ő kezébe került. Itt sárházat épített, amelynek gerendáján az 1890-es évszám szerepel.

Bordás bácsi után az egész családot Bordásoknak szólították. Matjasec Istvánnak négy gyermeke született. A legidősebb gyermekének, István fiának hat gyermeke született, és ő maradt a híres hosszúfaluhegyi sárházban. A hat gyermek közül egy fiú és öt lány volt, akik mind szépek voltak, életvidámak. A hegyiek el is nevezték őket Bordás-lányoknak, amire a lányok még felnőttkorukban is nagyon büszkék voltak. A Bordások híre annyira elterjedt, hogy Bordás bácsi lányának gyermekeit is – akik már nem a hegyi sárházban éltek – Bordásoknak nevezték. Bordás bácsi Belgiumba költözött leányunokája pedig a családi történetet oda is elvitte és saját fiának is elmesélte.

Bordás bácsi a háborús évek alatt katonaként harcolt, majd Galíciában eltűnt. A borda pedig a mai napig ott áll a sárházban, amit a Bordás bácsi épített, és ami féltve őriz minden emléket erről a különleges hegyi családról. A ma is álló sárház, amely egykoron zsúpfedeles volt, a Hosszúfaluhegy egyik legrégibb épülete.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

    • Adatközlő: Gašpar Tot Anita (Muraszombat/Lendva, 1977). Gyűjtő: Tot Teodor. Lendva, 2021. 01. 04.
    • Szolnoky Lajos (1982): Szövőszék. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar néprajzi lexikon kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest. 114–116.