Minden

közösségnek

vannak értékei!

Alakísuk együtt

    értéktárunkat!

A hungarikum mozgalom

A Muravidéki Magyar Értéktárat a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa mint a Magyar Állandó Értekezleten résztvevő külhoni szervezet hozta létre 2015. december 7-ei rendkívüli ülésén. Ezt a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 2015-ös módosítása tette lehetővé az úgynevezett külhoni nemzetrész értéktárak létrehozására vonatkozóan. Ezzel a Muravidék is bekapcsolódott abba a mozgalomba, amely a magyarság értékeit kívánja összegezni és rendszerezni. A mozgalom az értékek értéktárba rendezésével biztosítja a nemzeti értékek megfelelő védelmét és nyilvántartását, s ezáltal megőrzi őket az utókor számára.

Értéktára minden településnek, tájegységnek, megyének, határon túli régiónak vagy szakmai ágazatnak lehet. Ezek az értéktárak tartalmazzák a nemzeti értékeket. Az értékek rendszerezése egy három részre osztott piramis – úgynevezett értékpiramis – mentén, alulról felfelé történik. A nemzeti értékek ezen piramis legalján, a legszélesebb részén helyezkednek el. A piramis köztes szintjén találhatók az úgynevezett kiemelkedő nemzeti értékek, amelyek gyűjteményét Magyar Értéktárnak nevezzük. Ide azok a nemzeti értékek kerülhetnek, amelyek egyszer már felvételt nyertek települési, tájegységi, megyei, külhoni nemzetrész vagy ágazati értéktárba. A piramis csúcsán helyezkednek el a hungarikumok, amelyek tárháza a Hungarikumok Gyűjteménye. Hungarikummá kizárólag kiemelkedő nemzeti érték nyilvánítható, tehát olyan érték, amely előzőleg már felvételt nyert a Magyar Értéktárba. Fontos megjegyezni, hogy a hungarikum mozgalom alulról felfelé építkező rendszerében a nemzeti értékpiramis minden szintje fontos, és nem csak az országos ismertségű hungarikumok számítanak igazi értéknek. Egy közösség számára ugyanis a saját, helyben megtalálható értékek az igazán fontosak, azok, amelyeket már dédanyáik is ismertek, azok, amelyek meghatározzák őket, azok, amelyeket unokáikkal is szeretnének megismertetni, amelyeket a sajátjuknak vallanak, büszkék rá függetlenül attól, hogy a szomszédban élők talán sosem hallottak róla.

A Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területe is számos magyar értékkel, népművészeti és kulturális hagyománnyal, épített örökséggel, gasztronómiai különlegességgel rendelkezik, amelyek megőrzése feltétlenül indokolt és szükséges. A hungarikum mozgalom legfontosabb alapelve ugyanis az, hogy minden közösségnek vannak értékei, a legkisebbnek is, függetlenül attól, hogy hány tagja van, hol helyezkedik el, milyen a turisztikai vonzereje. Közös feladatunk, hogy ezeket az értékeket felismerjük.  Alakítsuk együtt értéktárunkat!

Muravidéki Magyar Értéktár

Agrár- és élelmiszer -gazdaság

Egészség és életmód

Épített környezet

Ipari és műszaki megoldások

Kulturális örökség

Sport

Természeti környezet

Turizmus és vendéglátás

Agrár- és élelmiszer -gazdaság

Épített környezet

Kulturális örökség

Természeti környezet

Egészség és életmód

Ipari és műszaki megoldások

Sport

Turizmus és vendéglátás

Kiadványaink

Az összegyűjtött és kiállított anyag, valamint a kiadvány tárgyi bizonyítékként szolgál gazdag múltunkról, muravidéki magyar gyökereinkről.

Felvételi javaslat

Bárki kezdeményezheti egy nemzeti értéknek a Muravidéki Magyar Értéktárba való felvételét.

Muravidéki Magyar Értéktár Bizottság

  9220 Lendva, Fő utca 7.

  ertektar@muravidek.si

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

  9220 Lendva, Fő utca 7.

  +386 2 575 1449

  pmsns@muravidek.si